Student Set: VET-KA hold 3A; Weeks: 31-*31 (2 aug 2021-7 aug 2022)

1

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
VetKA-B2-Vet.Imaging/Hold 3AB+4AB Radiographic anatomy, skeleton 3915-B2-2E21;Veterinary Imaging Project Work MO 3 jan 2022 8:00 12:00 VET - Dissektionssal, Anatomibygningen, Bygn. 1-04, Grønnegårdsvej 7, stuen, Frederiksberg Fenner, Merle Friederike/Østrup, Esben
VetKA-B2-Vet.Imaging/Hold 3AB+4AB Radiographic anatomy, thorax and abdomen 3915-B2-2E21;Veterinary Imaging Project Work TU 4 jan 2022 8:00 10:00 VET - Dissektionssal, Anatomibygningen, Bygn. 1-04, Grønnegårdsvej 7, stuen, Frederiksberg Fenner, Merle Friederike/Østrup, Esben