Student Set: BA-Tilvalg;Andreas Marstrand Weeks: 31-30 (27 jul 2020-1 aug 2021)

MONDAY

TUESDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
2600-F21;BA Videnskabsteori og psykologiens historie BA-tilvalg Undervisning 8:00 10:00   6-12, 14-20 CSS 4-1-36 Marstrand, Andreas

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
2600-F21;BA Videnskabsteori og psykologiens historie Fl. CSS 35.01.44 Forelæsning 10:00 12:00   6-12, 14-21 CSS 35-01-44 Køppe, Simo

SATURDAY

SUNDAY