Student Set: Rushold -5;Frederik Matthieu Bjerregaard-Nielsen Weeks: 31-30 (27 jul 2020-1 aug 2021)

MONDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
2600-F21;BA Videnskabsteori og psykologiens historie Rushold -5 Undervisning 10:00 12:00   6-10, 12, 14-20 CSS 7-0-28 Bjerregaard-Nielsen, Frederik M
2600-F21;BA Videnskabsteori og psykologiens historie 15/3 Rushold -5 Undervisning 10:00 12:00   11 CSS 2-1-49 Bjerregaard-Nielsen, Frederik M

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
2600-F21;BA Videnskabsteori og psykologiens historie Fl. CSS 35.01.44 Forelæsning 10:00 12:00   6-12, 14-21 CSS 35-01-44 Køppe, Simo

SATURDAY

SUNDAY