Student Set: TTEAKAKKHU; Weeks: 31-30 (27 jul 2020-1 aug 2021)

MONDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
1000-E20;KA - Kirke- og Teologihistorie Den efterreformatoriske prædiken: Teologi som opførelse og udgivelse Undervisning 13:00 15:00 TEOL Efterår 36-41, 43-50 Grundtvig Auditoriet - 8B.0.16 Nørgaard, Lars Cyril,Jensen, Søren Frank

TUESDAY

WEDNESDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
1000-E20;KA - Kirke- og Teologihistorie Den efterreformatoriske prædiken: Teologi som opførelse og udgivelse Undervisning 10:00 12:00   36-41, 43-50 The Wangari Maathai Auditorium - 8B.1.14 Nørgaard, Lars Cyril,Jensen, Søren Frank

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY