Student Set: SVEB13026U-05b; Weeks: 31-30 (27 jul 2020-1 aug 2021)

36

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/01 Intro 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 2 sep 2020 10:00 10:45 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Olsen, John Elmerdahl
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/02a Bak 1+2 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 2 sep 2020 11:00 12:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/02 Bak 1+2 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 2 sep 2020 12:00 13:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/02 Bak 3+4 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 2 sep 2020 13:00 15:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Moodley, Arshnee
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/04 Bak 5+6 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 3 sep 2020 9:00 11:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/05 Bak 7+8 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 3 sep 2020 11:00 13:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Olsen, John Elmerdahl

37

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak01/Hold 5a-8b Bak1 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 7 sep 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/06 Bak 9+10 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TU 8 sep 2020 11:00 13:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Christensen, Henrik
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/02/Hold 5a-8b Bak2 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 9 sep 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Poulsen, Louise Ladefoged/Olsen, Rikke Heidemann
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/07 Bak 11-12 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 9 sep 2020 11:00 13:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/03/Hold 5a-8b Bak3 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse TH 10 sep 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Poulsen, Louise Ladefoged/Olsen, Rikke Heidemann
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/08 Bak 13+14 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 10 sep 2020 11:00 13:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Olsen, John Elmerdahl/Christensen, Henrik

38

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/04/Hold 5a-8b Bak4 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 14 sep 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Liu, Gang
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/05/Hold 5a-8b Bak5 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 16 sep 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Poulsen, Louise Ladefoged/Olsen, Rikke Heidemann
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/09 Bak 15+16 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 16 sep 2020 11:00 13:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Olsen, John Elmerdahl
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/06/Hold 5a-8b Bak6 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse TH 17 sep 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Liu, Gang
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/10 Vir 1+2 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 17 sep 2020 11:00 13:00 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Olsen, John Elmerdahl/Thomsen, Line Elnif

39

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/07/Hold 5a-8b Bak7 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 21 sep 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Liu, Gang
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak08/Hold 5a-8b Bak8 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 23 sep 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Poulsen, Louise Ladefoged/Olsen, Rikke Heidemann
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/11 Bak 17+18 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 23 sep 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Olsen, John Elmerdahl
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/09/Hold 5a-8b Bak9 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse TH 24 sep 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Liu, Gang
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/12 Vir 3+4 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 24 sep 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg  

40

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/10/Hold 5a-8b Bak10 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 28 sep 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Poulsen, Louise Ladefoged/Olsen, Rikke Heidemann
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/13 Bak 19+20 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 30 sep 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/11/Hold 5a-8b Bak11 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 30 sep 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Liu, Gang
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/14 Vir 5+6 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 1 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Bak/12/Hold 5a-8b Bak12 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse TH 1 okt 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Liu, Gang
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/15 Vir 7+8 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning FR 2 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-82.01 (3-02), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan

41

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/16 Vir 9+10 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 7 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/17 Vir 11+12 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 8 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/18 Vir 13+14 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning FR 9 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-82.01 (3-02), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg  

43

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/19 Vir 15+16 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 21 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/20 Vir 17+18 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 22 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg  

44

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse//Vir01/Hold 5a-8b Vir1 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 26 okt 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/21 Par 1+2 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 28 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan/Meyling, Nicolai Vitt
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Vir02/Hold 5a-8b Vir2 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 28 okt 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/22 Par 3+4 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 29 okt 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Vir03/Hold 5a-8b Vir3 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse FR 30 okt 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg  

45

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/23 Par 5+6 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning WE 4 nov 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan/Meyling, Nicolai Vitt
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/24 Par 7+8 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TH 5 nov 2020 11:00 12:30 aud - A2-11.01- CPSC1, Bülowsvej 21, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan

46

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/27 Par 13+14 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning MO 9 nov 2020 9:00 11:00 aud - A2-81.01 (3-01), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan/Mejer, Helena
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/25 Par 9+10 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning MO 9 nov 2020 11:00 13:00 aud - A2-81.01 (3-01), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/28 Bak 21+22 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TU 10 nov 2020 9:00 11:00 aud - A2-81.01 (3-01), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg  
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/26 Par 11+12 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning TU 10 nov 2020 11:00 13:00 aud - A2-81.01 (3-01), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan/Mejer, Helena
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/F/29 Par 15+16 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Forelæsning FR 13 nov 2020 11:00 13:00 aud - A2-81.01 (3-01), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg Meyling, Nicolai Vitt/Johansen, Maria Vang

48

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/01/Hold 5a-8b Par1 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 23 nov 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Williams, Andrew Richard/Thamsborg, Stig Milan
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/02/Hold 5a-8b Par2 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 25 nov 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Mejer, Helena
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/03/Hold 5a-8b Par3 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse TH 26 nov 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Johansen, Maria Vang

49

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/04/Hold 5a-8b Par4 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 30 nov 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Mejer, Helena
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/05/Hold 5a-8b Par5 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 2 dec 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Thamsborg, Stig Milan
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Pak/06/Hold 5a-8b Par6 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse TH 3 dec 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Williams, Andrew Richard/Thamsborg, Stig Milan

50

Activity Description Module Type Day Date Start End Room Staff
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/07/Hold 5a-8b Par7 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse MO 7 dec 2020 13:00 16:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Meyling, Nicolai Vitt
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/08/Hold 5a-8b Par8 (Frb. Bygning 1-20, 1. sal, rum 407) 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse WE 9 dec 2020 8:00 11:00 VET - Øv - 407, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, 2. sal, Frederiksberg Mejer, Helena
Vet02-E-Infektionsmikrobiologi/Øvelse/Par/XX/Hold 1a-6b/ ParXX 3915-B1-2E20;Infektionsmikrobiologi Øvelse FR 11 dec 2020 8:00 16:00 VET - Øv - 210, Bygn. 1-20, Stigbøjlen 4, Stuen, Frederiksberg Thomsen, Line Elnif/Thamsborg, Stig Milan/Olsen, John Elmerdahl/Mejer, Helena