Student Set: HDAK0038EU; Weeks: 31-30 (27 jul 2020-1 aug 2021)

MONDAY

TUESDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
4721-E20;DAN Litteratur: Kortere prosa fra Blicher til Ditlevsen   Undervisning 10:00 12:00 HUM Efterår 36-41, 43-50 27.0.17 Rosiek, Jan

WEDNESDAY

THURSDAY

Activity Description Type Start End Block/Skemagruppe Weeks Room Staff
4721-E20;DAN Litteratur: Kortere prosa fra Blicher til Ditlevsen   Undervisning 10:00 12:00 HUM Efterår 36-41, 43-50 24.4.01 Rosiek, Jan

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY